คณาจารย์ฝ่ายฆราวาส

นายชาญนุสิษฐ์ มะลิซ้อน
ครูสอนวิชาการงานอาชีพ
นายอัครเดช หมู่วิเศษ
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
นายสมพงษ์ วิชา
ครูสอนสิชาคณิตศาสตร์
นายประสาน จันทมาลา
ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์
นางพัชรินทร์ เกิดไพบูลย์
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางลัดดา พลหาญ
ครูสอนวิชาภาษาไทย
นางสถาพร พานิชศิริ
ครูสอนวิชาศิลปะ
นางสาวลดาวัลย์ เกิดสวัสดิ์
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวปภัสดา โชติรื่น
ครูสอนวิทยาศาสตร์
นางสาวภัคชยกร ศิริฉัตรเดชา
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

About admin

Check Also

คณาจารย์ฝ่ายบรรพชิต

พระครูโสภิตวรกิ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น