เจ้าหน้าที่

พระมหาพัทธนชัย คมฺภีรปญฺโญ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
พระมหาประดิษฐ์ นนฺทเมธี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
นายสมเกียรติ ชิตสมบัติ
เจ้าหน้าที่ห้องประชุม
นางศศิธร กุลศรี
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
นางวรรณี เนินทราย
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
นายวรเศรษฐ์ กาวรรณ
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
นายจิณณพัต เสน่หา
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

About admin

Check Also

คณาจารย์ฝ่ายบรรพชิต

พระครูโสภิตวรกิ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น