ฉัตรทองคำ 5 เมตร 77 กิโลกรัม หนึ่งในพุทธบูชาก้างกั้นถวายองค์หลวงพ่อโสธร

ฉัตรทองคำ

บนยอดสูงสุดของมณฑปพระอุโบสถวัดโสธรวรารามนั้น ทางวัดจัดสร้าง ฉัตรทองคำแท้ ๕ ชั้น ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร และถวายเป็นสัญลักษณ์แทนพระกลดกั้นกางแสงสูรย์ให้กับสิ่งที่มีบารมีสูงส่ง นั้นคือ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่ในพระสถูปชั้นที่ ๘ ของพระอุโบสถวัดโสธรวราราม

The Gold Umbrella Over “Med Nam Khang”, the topmost part of the mondop, crowns the five-tiered Gold Umbrella. The Umbrella is 4.90 meters high, with the diameter of 1.50 meters in the lowest and 0.30 meters in the highest. The structure is made of stainless steel, while the top and perforated fringes are in authentic gold. The total weight of gold is 77 kilograms.
2539 B.E. witnesses His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s presiding over the Gold Umbrella Elevation Ceremony to pay homage to Buddha Sothorn

โดย ฉัตรทองคำองค์นี้ มีรายละเอียดของค์ฉัตร ดังนี้

  • มีความสูงจากฐานถึงยอด ๔ เมตร ๙๐ เซนติเมตร
  • มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฉัตรชั้นล่าง ๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตร
  • มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฉัตรชั้นบนสุด ๓๐ เซนติเมตร
  • โครงสร้าง เป็นโลหะสเตนเลส
  • ยอดฉัตร และระบายฉัตร ทำด้วยทองคำแท้ ฉลุลาย รวมน้ำหนักทองคำแท้ ทั้งสิ้น ๗๗ กิโลกรัม

โดยฉัตรทองคำองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพระราชพิธียกยอดฉัตร ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙

 


หมายเหตุ : สำหรับการสร้างฉัตรทองคำองค์นี้ มีบันทึกเกี่ยวกับผู้รับธุระจัดสร้างอยู่ ๒ คณะด้วยกัน คือ

  • คณะที่ ๑ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยมีบันทึกเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ “โสธรวราราม วรวิหาร นิมิตแห่งบุญ” หน้า ๖๗ ว่า “วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ก่อสร้างฉัตรทองคำแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้แก่วัดโสธรฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการตรวจรับ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๙) ทรงเจิมฉัตรเพื่อความเป็นสิริมงคล”
  • คณะที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ว.ช. ลิขิตการสร้าง โดยมีบันทึกเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ “๘๑ ปี พระราชมงคลวุฒาจารย์” หน้า ๑๐๖ ว่า “วัดโสธรวราราม วรวิหาร ได้ตกลงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ว.ช. ลิขิตการสร้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างฉัตรยอดแหลมมณฑปทองคำเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ประกอบพิธียกฉัตรมณฑปทองคำในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

เรียบเรียงบทความ : โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
ขอบคุณข้อมูล : จากหนังสือ ๘๑ ปี พระราชมงคลวุฒาจารย์ และหนังสือ โสธรวรารามวรวิหาร นิมิตแห่งบุญ
ขอบคุณภาพ :
ภาพที่ 1 : แบกกล้องเข้าวัด Temple’s in Camera man

ภาพที่ 2 และ 3 : หนังสือ โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคู่แปดริ้ว

About admin

Check Also

หลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อพระพุทธโ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น